Ummu Aiman ​​Pengasuh Rasulullah SAW

Ngaran jeung Nasabnya

Salakumana seueur sahabat anu langkung dikenal ku kun-yahnya dibanding nama aslina, kitu ogé Ummu Aiman. Ngaran aslina nyaéta Barakah binti Tsa’labah bin Amr bin Hishn. Kun-yahnya ditegor ti anakna nu ngaranna Aiman ​​bin Ubaid. Sahingga kun-yahnya Ummu Aiman ​​(ibunya Aiman). Nanging putrana anu paling masyhur sareng saurang sahabat anu utami nyaéta Usamah bin Zaid (Ibnu Abdil Bar: al-Isti’ab, 1/578).

Ieu kaasup urang nu kahiji-tama memeluk Islam. Turut berhijrah ka Habasyah jeung Madinah. Dan ia adalah wanita yang berbaiat kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (Ibnul Atsir: Asadul Ghabah, 7/325).

Bersama Rasulullah

Di antara peristiwa menarik tina kabersamaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sareng Ummu Aiman ​​nyaéta nalika salah saurang putri Rasulullah bakal wafat. Rasulullah mendekapnya di dadanya. Lajeng anjeunna nempatkeun leungeun dina putrina. Lalu nyawanya dicabut saat dalam pelukan Rasulullah.

Ningali hal éta, Ummu Aiman ​​menangis. Rosululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam naros, “Wahai Ummu Aiman, naha anjeun nangis padahal Rasulullah aya di sisimu”? Ummu Aiman ​​ngajawab, “Kumaha kuring teu bisa menangis sementara Rasulullah menangis.”

Rosululloh bersabda, “Sungguh aku menangis (bukan karena musibah) tapi ini adalah kasih sayang.” Anjeunna neraskeun, “Setiap saat seorang mukmin dalam kondisi baik. Nyawanya terpisah dari badannya sambil memuji Allah.” (Sunan an-Nasai, Bab fil Buka’ ‘alal mayyit 1843. Al-Albani mengomentarinya shahih).

Rasulullah manggih Ummu Aiman ​​ku “Wahai ibu”. Nalika ningali Ummu Aiman, Nabi nyarios, “Ini adalah bagian dari keluargaku.”

Meriwayatkan Hadits

Ti Ummu Aiman ​​radhiallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam nasehat ka dirina kalawan ngadawuh,

لا تشرك بالله شيئا, و إن قطعت و حرقت, و لا تعص و الديك, وإن أمراك أن تخلي من أهلك ودنياك فتخل, ولا تشربن خمرا فإنها مفتاح كل شر, ولا تتركن صلاة متعمدا, فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة رسوله

“Ulah nyuhunkeun ka Allah degan naon waé. Sanajan anjeun dibunuh atawa dibakar. Ulah durhakai kadua urang tuamu. Lamun anjeun diperintah pikeun misahkeun kulawarga jeung dunyamu, laksanakeun. Ulah mikir khamr. Sabab khamr eta kunci sagala kaburukan. Jangan kalian bersenggaja meninggalkan shalat. saha nu ngalakukeun hal eta, mangka manehna geus ngaleupaskeun diri tina panyalindungan Rasul-Nya.” [Shahih at-Targhib 571].

Bersama Para Sahabat

Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu ngadawuh, “Orang-orang biasa mere Nabi kurma, nepi ka Bani Quraizah jeung Bani Nadhir ditaklukkeun. Kulawarga kuring naroskeun pikeun nepungan Nabi, teras kuring naroskeun ngeunaan naon-naon anu dipasihkeun ku jalma-jalma atanapi anu sanésna ku aranjeunna. Pemberian eta sabageanna dipaparinkeun Nabi ka Ummu Aiman. Ummu Aiman ​​pernah datang jeung kuring ngagantungkeun baju di leherku. Anjeunna nyarios, ‘Jangan. Demi Alloh nu teu aya sesembahan nu bener kajaba Dia. Anjeunna henteu masihan anjeun sabab anjeunna parantos masihan kuring.” Samentawis Nabi nyarios, “Bagian anjeun seueur ieu.” Ummu Aiman ​​nyarios, “Teu demi Allah dugi ka sapuluh kali lipatna.” Ieu nunjukkeun kadekatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sareng Ummu Aiman.

Dina hiji poe, sanggeus Rosululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat, Abu Bakar ngadawuh ka Umar, “Mari urang indit ka tempat Ummu Aiman. Salakumana kudu Nabi biasa ngadatanganana.” Sawaktos duanana tiba di sana, katingali Ummu Aiman ​​sedang menangis. Ceuk kaduana, “Naon nu nyieun anjeun ceurik? Apa nu aya di sisi Allah leuwih hade ka Rasul-Nya.”

Ummu Aiman ​​ngadawuh, “Aku menangis bukan karena tidak mengetahui ada di sisi Allah lebih baik bagi Rosul-Nya. Tapi tangisku éta sabab terputusna wahyu ti langit.” Ucapan Ummu Aiman ​​ieu pun biang Abu Bakar sareng Umar terenyuh. Lalu keduanya menangis bersama Ummu Aiman ​​(Shahih Muslim: Bab Min Fadhail Ummu Aiman ​​radhiallahu ‘anha (6472), 7/144).

Petuah

Ummu Aiman ​​radhiallahu ‘anha ngadawuh,

ما رأيت رسول الله شكا صغيرًا ولا كبيرًا جوعًا ولا عطشًا، كان يغدو فيشرب من ماء زمزم، فأغدو فيشرب من ماء زمزم، فأغدو فيشرب من ماء زمزم، فأغدو فيشرب من ماء زمزم، فأءرغ عليء

“Kuring henteu pernah ningali Rosululloh ngeluhkeun anu saeutik atawa loba. Sawaktos lapar sareng kenyang. Anjeunna ngaliwatan pagi harinya dengan minum air zam-zam. Teras ditaroskeun tuangeun, anjeunna nyarios, ‘Kuring henteu kéngingkeun anjeunna. Abdi kenyang’.”

Ummu Aiman ​​nyarios dina dinten terbunuhna Umar, “Hari ieu, Islam janten lemah.” (al-Haitsami: Majmu’ az-Zawaid, 9/418).

Wafat

Para sejarawan béda pendapat ngeunaan wafatna. Ibnu Katsir rahimahullah ngadawuh, “Ummu Aiman ​​wafat lima bulan sanggeus wafatna Nabi. Aya pula nu nyebut enam bulan. Aya nu nyebutkeun, manéhna masih hirup sanggeus dibunuhna Umar bin al-Khattab.”

Aya riwayat dina Mustadrak al-Hakim, Ummu Aiman, pangasuh Rasulullah, wafat dina awal pamaréntahan Utsman bin Affan (al-Hakim: al-Mustadrak 4/71).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *